„Muzyka żyje jedynie dzięki praktycznemu odtworzeniu tekstu nutowego: gdy interpretator doskonale rozumie i czuje świat myśli kompozytora, wtedy również słuchacze przeżywają największą przyjemność. Tego właśnie doświadczyła publiczność zgromadzona w sali Towarzystwa im. F. Chopina w domu F. Kennedy‘ego w Darmstadt: młoda litewska pianistka Šviesė Čepliauskaitė oczarowała swą dojrzałą i emocjonalną grą.”

Daniela Goebel

 

„W grze Šviesė usłyszeliśmy żywszego, bardziej ludzkiego i dlatego atrakcyjniejszego Chopina, nie przesłodzonego poetę czy męczennika ducha, jakim jest on często przedstawiany słuchaczowi... Umiejętnie łącząc i grupując walce, Šviesė udało się utrzymać równowagę między brawurowością i melancholią, pomiędzy salonowością i powściągliwością. Chciałabym zwrócić uwagę na nienaganną technikę gry pianistki, precyzyjne wykonanie drobnych ozdobników, jednak bez pogrążenia się w szczegółach, a zachowując oddech fraz i poczucie całości (formy).”

Jūratė Katinaitė

 

„Artystka z Litwy Šviesė Čepliauskaitė wykazała wszystkie cechy pianisty wirtuoza i oczarowała bardzo ładnym dźwiękiem… Kulminacją wieczoru była „Tarantella” F. Liszta, która dzięki doskonałej technice w rytmie tańca wprost wyrywała się z fortepianu.”

Maciej Łukaszczyk  

 

ŠVIESĖ ČEPLIAUSKAITĖ koncertowała we wszystkich wielkich salach koncertowych Litwy oraz w różnych miastach Litwy, jak też w Wielkiej Brytanii (1990), Rosji (1993, 2005, 2006,), Polsce (1995-2010), Niemczech (1998), Holandii (1999, 2005), Belgii (2003, 2009), Japonii (2003), Estonii (2003).

Największą część repertuaru solowego Š. Čepliauskaitė stanowią utwory kompozytorów romantycznych. Szczególnie bliska jest pianistce twórczość F. Chopina. Š. Čepliauskaitė jako pierwsza na Litwie nagrała wszystkie walce F. Chopina.

Na zaproszenie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina  pianistka grała recitale w Niemczech (Darmstadt  , 1998) i Polsce (Żelazowa Wola  , 2002, 2005, Warszawa: Łazienki Królewskie  , 2005, Powsin  , 2007, 2010).

Š. Čepliauskaitė przygotowała oryginalne programy koncertowe ukazujące związki twórcze pomiędzy F. Chopinem a twórcami litewskimi:

CHOPIN LT – utwory kompozytorów litewskich (V. Bartulis  , J. Tamulionis  , T. Makačinas  , L. Povilaitis  , D. Raudonikytė-With  , Z. Bružaitė  ) i opusy F. Chopina, będące źródłem ich inspiracji;

„Neužmirštuolių mėlyną mėnesį“ (W niebieskim miesiącu niezapominajek) (z aktorką J. Vilūnaitė) – etiudy F. Chopina op. 10 nr 1-12 oraz cykl wierszy J. Vaičiūnaitė  „Šopenas. Etiudai opus 10“ (Chopin. Etiudy opus 10).

Na prośbę Š. Čepliauskaitė utwory zainspirowane muzyką F. Chopina skomponowali:

Jonas Tamulionis   – „Fantaisie a la Frederic“ (2004) – światową premierę utworu Š. Čepliauskaitė zaprezentowała na festiwalu „Lato z Chopinem“  w Polsce (2004);

Dalia Raudonikytė-With  – „FCH“ (2007) – światową premierę utworu Š. Čepliauskaitė zaprezentowała na festiwalu „Floralia muzyczne“   w Polsce (2007).

W grudniu 2009 r. Š. Čepliauskaitė została zaproszona  do Komitetu Honorowego Obchodów Roku Chopinowskiego na Litwie

 

Wykształcenie:

W 1987 r. ukończyła (z wyróżnieniem) Średnią Szkołę Artystyczną im. J. Naujalisa w Kownie (obecnie Gimnazjum Muzyczne im. J. Naujalisa) w klasie fortepianu I. Šakūraitė i R. Šerkšnytė.

W 1992 r. ukończyła studia (dyplom z wyróżnieniem) w Litewskiej Akademii Muzycznej , w 1994 r. odbyła staż asystencki, w 2000 r. – aspiranturę (w klasie prof. J. Karnavičiusa  ).

W l. 1994–1995 uzyskała stypendium Komisji Studiów Międzynarodowych przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej i odbyła staż w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  w Warszawie (Polska, klasa prof. B. Hesse-Bukowskiej  ).

Międzynarodowe kursy mistrzowskie:

„Lake district summer music international courses and festiwal”  w klasie prof. A. Queffélec  
i prof. A. Cohena  (Ambleside, Wielka Brytania, 1990);

„Internationaler Musikseminar” w klasie prof. B. Ringeissena  (Weimar, Niemcy, 1991).

Koncerty z orkiestrą:

z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną  :

1990        W. A. Mozart. Koncert na fortepian i orkiestrę KV 491 c-moll, dyrygent J. Domarkas  ,

1998        E. Grieg. Koncert na fortepian i orkiestrę op. 16 a-moll, dyrygent M. Pitrėnas

1999        F. Chopin. Wariacje „La ci darem la mano” op. 2 B-Dur, dyrygent M. Pitrėnas;

2004        R. Schumann. Koncert na fortepian i orkiestrę op. 54 a-moll, dyrygent M. Pitrėnas  ;

z Tomską Orkiestrą Kameralną:

1996        F. Chopin. Koncert na fortepian i orkiestrę op. 11 e-moll, w Polsce;

z Kowieńską Orkiestrą Symfoniczną:

2007        F. Chopin. Wariacje „La ci darem la mano” op. 2 B-Dur, dyrygent M. Pitrėnas

Festiwale międzynarodowe:

Zagranicą:

„Lake District Summer Music”  Ambleside, Wielka Brytania (1990)

„Lato z Chopinem”  , Busko-Zdrój, Polska (1995–2010)

„Chopin w barwach jesieni”  Antonin, Polska (2002)

„Floralia muzyczne”  Warszawa – Powsin, Polska (2007, 2010)

na Litwie:

Frenkelių rūmų festivalis w Šiauliai (2005)

„Sugrįžimai” (2006)

„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu” (2006)

Kunigaikščio M. Oginskio festivalis w Plungė (2006)

„Muzikos ruduo” (2008, 2009)

Tytuvėnų vasaros festivalis (2009)  

„NAKTIGONĖS 2010“ (2010)

Projekty muzyczne:

„Didysis muzikų paradas” (2004, 2007)

„Alma mater musicalis” (2005)

„Clinica musicalis” (2006)

„Tebūnie naktis” (2007, 2008, 2009)

                „Salonik F. Chopina w Wileńskiej Galerii Obrazów“ (2010)

Š. Čepliauskaitė przygotowała i wykonała na Litwie i zagranicą (Holandia, Belgia, Rosja, Polska):

programy muzyki kameralnej:

współwykonawcy: V. Sondeckis  (wiolonczela, Niemcy), D. Puodžiukas (skrzypce), K. Kuprytė  (kanklės), C. de Meulder  (sopran, Belgia), N. Krauter (sopran), T. Tuskenis (baryton).

programy muzyczno-literackie:

„F. Chopin: Muzika ir laiškai” (F. Chopin: Muzyka i listy; z aktorką V. Kochanskytė w językach litewskim i rosyjskim);

„Cz. Milosz: „Neaprėpiama žemė” (Cz. Miłosz: Nieobjęta ziemia; z aktorami V. Kochanskytė,
P. Venslovasem
  , śpiewaczką R. Preikšait
ė);

„M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą” (M. K. Ogiński: Ojczyźnie poświęcam majątek, prace i życie; z aktorką V. Kochanskytė, śpiewaczką G. Zeicaitė w językach litewskim i rosyjskim);

„Neužmirštuolių mėlyną mėnesį” (J. Vaičiūnaitė) (W niebieskim miesiącu niezapominajek; z aktorką J. Vilūnaitė);

„...žvaigždės skeveldra žodyje” (E. Mieželaitis) (…odłamek gwiazdy w słowie; z aktorką G. Urbonaitė),

„Liūnės Sutemos pasaulis (...saulėlydžio pilnos akys)” (Świat Liūnė Sutema (…oczy pełne zachodu słońca); z aktorką G. Urbonaitė).

Š. Čepliauskaitė jest zapraszana na koncertowe występy podczas imprez reprezentacyjnych dla korpusu dyplomatycznego na Litwie i zagranicą (Polska, Rosja, Holandia).

We wrześniu 2006 r. podczas obchodów 15. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Litwą a Polską Š. Čepliauskaitė koncertowała w Wilnie dla prezydentów obu krajów.

Z litewskiego tłumaczyła Beata Piasecka

 

©ŠVIESĖ ČEPLIAUSKAITĖ
pianistka

 

  web design